Опис вакансії

Elektryk / Hydraulik (z bezpłatnym kursem języka niemieckiego i gwarancją pracy w Niemczech)
Miejsce pracy: Niemcy

Miejsca kursu: Kraków, Zawiercie, Częstochowa, Katowice, Gliwice, Kielce, Poznań, Opole, Łódź, Rzeszów, Warszawa, Białystok, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk
Miejsce pracy: Niemcy

Od roku 2014 udało nam się nauczyć języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (poziom A2-B1) ponad 200 fachowców, którzy dziś pracują w Niemczech jako Elektrycy i Hydraulicy.


Oferujemy:

 • Spotkanie w Polsce z pracodawcą niemieckim, przed rozpoczęciem kursu;
 • Materiały informacyjne o warunkach zatrudnienia przed rozpoczęciem kursu (wzór umowy, informacje o wynagrodzeniu, dietach, czasie pracy, zakwaterowaniu itp.);
 • Intensywny bezpłatny kurs języka niemieckiego, który pozwoli pracować w Niemczech na stanowisku Elektryk;
 • GWARANCJĘ pracy po ukończeniu kursu;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie: 11,23 EUR brutto/h + 40 Euro netto diety (za dzień pracujący);
 • Niemiecką umowę o pracę podpisywaną w Polsce (już na początku kursu);
 • Uprawnienia niemieckie na zwyżki;
 • Certyfikat- SCC (niemieckie BHP);
 • Pomoc w nostryfikacji zawodu w Niemczech;
 • Niemieckie konto bankowe, ubezpieczenie zdrowotne;
 • Pełną pomoc w uzyskaniu niemieckich świadczeń socjalnych np. Kindergeld;
 • Pracodawca zapewnia wysokiej jakości ubranie robocze oraz narzędzia.


Szczegóły kursu:

 • Rozpoczęcie kursu językowego dla elektryków i hydraulików: styczeń / luty 2017;
 • Rozpoczęcie pracy w Niemczech: maj /czerwiec 2017;
 • Małe grupy do 10 osób;
 • Ilość godzin lekcyjnych w ramach kursu: 250 - 270;
 • Zajęcia będą odbywać  się 3 razy w tygodniu popołudniami po 5 godzin lekcyjnych;
 • Godziny zajęć: do uzgodnienia z wyselekcjonowaną grupą;
 • Kurs jest organizowany do osób nie znających języka niemieckiego lub znających go na poziomie podstawowym;
 • Kurs jest bezpłatny, koszt kursu pokrywany jest przez niemieckiego pracodawcę.


Wymagania:

 • Wykształcenie o profilu elektrycznym, elektronicznym lub hydraulicznym;
 • Uprawnienia elektryczne SEP;
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka, elektronika lub hydraulika;
 • Silna motywacja i chęć nauki języka niemieckiego;
 • Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód do dyspozycji;
 • Chęć podjęcia pracy na dłuższy okres lub na stałe.

 

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, chcesz rozpocząć pracę w Niemczech i odbyć darmowy kurs języka niemieckiego - zgłoś się do nas!

 

Z NAMI POKONASZ BARIERĘ JĘZYKOWĄ I PODEJMIESZ PRACĘ W NIEMCZECH!


Kursy będą organizowane w Krakowie, Zawierciu, Częstochowie, Katowicach, Gliwicach, Kielcach, Opolu, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku.

 

 

 

Электрик / сантехник (с бесплатным курсом немецкого языка и гарантию работы в Германии)
Местонахождение: Германия

 

Места проведения курсов : Краков, Заверце, Ченстохова, Катовице, Гливице, Кельце, Познань, Ополе, Лодзь, Жешув, Варшава, Белосток, Вроцлав, Люблин, Щецин, Гданьск 
Профессия : Германия

Начиная с 2014 года, мы смогли выучить немецкий язык на разговорном уровне (уровень А2-В1), более 200 специалистов, которые сегодня работают в Германии, как электриков и сантехников.


Мы предлагаем:

 • Встреча в Польше от немецкого работодателя, до начала курса;
 • Информационные материалы об условиях труда до начала курса (модель контракта, информация о зарплате, диеты, время, работа, жилье и т.д.).
 • Свободный интенсивный курс немецкого языка, который будет работать в Германии Старший электромеханик;
 • ГАРАНТИЯ работа после завершения курса;
 • Привлекательная заработная плата: 11,23 EUR брутто / час + 40 евро чистая диета (рабочий день);
 • Немецкий трудовой договор подписан в Польше (в начале курса);
 • Немецкий разрешение подняться;
 • Certyfikat- SCC (немецкий BHP);
 • Помощь нострификации профессии в Германии;
 • Немецкий банковский счет, медицинское страхование;
 • Полное содействие в получении немецких пособий по социальному обеспечению, например, Kindergeld.
 • Работодатель обеспечивает высокое качество одежды и инструментов.


Детали курса:

 • Начиная курс языка для электриков и сантехников: январь / февраль 2017 года;
 • Начало в Германии: май / июнь 2017 года
 • Небольшие группы до 10 человек;
 • Количество занятий в курсе: 250 - 270;
 • Занятия будут проходить 3 раза в неделю во второй половине дня после 5 часов занятий;
 • Часы курса: должны быть согласованы с выбранной группой;
 • Курс организован для людей, которые не говорят по-немецки или которые знают его на начальном уровне;
 • Курс бесплатно, стоимость курса покрыта немецким работодателем.


требования:

 • Профиль Образование электрическое, электронное или гидравлический;
 • Права доступа к электрическим SEP;
 • Минимум 2 года опыта работы в качестве электрика, электроника или гидравлики;
 • Сильная мотивация и желание выучить немецкий язык;
 • Водительские права кат В и собственный автомобиль доступный.
 • Готовность работать в течение более длительного периода времени или постоянно.

 

Если вы соответствуете вышеуказанным требованиям, то вы хотите, чтобы начать работать в Германии и взять бесплатный курс немецкого языка - свяжитесь с нами!

 

США преодолеть языковые барьеры я буду работать в Германии!


Курсы будут проходить в Кракове, Заверце, Ченстохова, Катовице, Гливице, Кельце, Ополе, Познань, Лодзь, Жешув, Варшава, Белосток, Вроцлав, Люблин, Щецин, Гданьск.


Контакти: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, Polska, Tel: +48326700280
 

КОМЕНТАРІ: Залишити коментар

Коментарі відсутні ...

 
 

Наші нові вакансії

Работник на рыбзавод
Польша, Гдыня. Производство. Рабочий.

ГДЫНЯ, 14.50зл/ч /12 ч Женщины , мужчины, семейные пары до 55 лет Виза или био от трёх месяцев . Завод по обработке и уп ...

Розміщено: 02.08.2021 04:44

Работа в Литве
Литва, Другой город. Рабочие специальности. Рабочий.

ЛИТВА БЕСПЛАТНО!!!(racing_flag)(racing_flag)(racing_flag)(racing_flag)(racing_flag)(racing_flag)(target)(target)(target) ...

Розміщено: 02.08.2021 04:43

Требуется водитель категории C
Чехия, Прага. Транспорт, автобизнес. Водитель.

Требуется водитель категории C обеспечиваем жильем. зарплата do 32000 крон в месяц С жилья на работу на наш шёт. Знания ...

Розміщено: 02.08.2021 04:41